Strona głównaFinansePodatek dochodowy: Jak go obliczyć?

Podatek dochodowy: Jak go obliczyć?

Będąc przedsiębiorcą, dosyć szybko natrafisz na problem obliczania podatku dochodowego. W tym artykule poznasz sposoby na obliczenie tego podatku w sposób prawidłowy.

Początkującym oraz tym, którzy nie mają dużo czasu polecamy skorzystać z kalkulatora PIT Ministerstwa Finansów, gdzie podatek jest obliczany automatycznie.

Podatek progresywny
Decydenci firm rozliczający się na założeniach ogólnych, a więc zgodnie z zasadą skali podatkowej, która równa się: 18% podatku do 85 528 złotych dochodu, a ponad tą kwotą 32%, mogą od dochodu odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, a od opodatkowania opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 procent podstawy ich stopnia) oraz 556,02 złotych (kwota zmniejszająca opodatkowanie).

Ażeby obliczyć potrącenie dochodowe na okres rozliczeniowy powinno się od kwoty przychodu od początku roku odjąć koszty, również od początku roku, wtedy otrzymamy kwotę dochodu. Dalej od kwoty zysku odjąć nadającą się do rozliczenia stratę z lat poprzednich oraz sumę spłaconych składek na społeczne ubezpieczenie w  roku podatkowym. Dostajemy profit do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych. Później, musimy pomnożyć podstawę opodatkowania poprzez 18% stawki podatku do 85 528 zł dochodu. Od opodatkowania, należy odjąć sumę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy, a nie cała opłacona składka), wówczas dostajemy podatek właściwy fiskusowi na cały rok. Od kwoty podatku należnego od początku roku trzeba odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł, czyli kwotę zmniejszającą podatek, zyskamy wtedy kwotę potrącenia za dany okres rozliczeniowy. Po zmianie aktów prawnych w 2017 roku po wykroczeniu poza I próg podatkowy,  obliczanie zaliczki na podatek dochodowy nie obejmie  kwoty wolnej od podatku. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglamy później do pełnych złotówek, co poda nam kwotę podlegającą wpłacie do urzędu fiskalnego.

Podatek liniowy
Gdy rozliczamy się na motywie opodatkowania liniowego, zysk opodatkowany będzie według stałej stawki 19%. Formę tą preferują najczęściej przedsiębiorcy osiągający wysokie dochody. Ze względu na preferencyjną stawkę opodatkowania, ten system obliczania podatku dochodowego, zagwarantuje przedsiębiorcy jedynie odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie mamy także zdolności do odliczenia kwoty wolnej od podatku).

Licząc cenę tego podatku, powinno się od kwoty przychodu (od początku roku) odejmować koszty  – uzyskujemy kwotę dochodu. Od kwoty dochodu odejmujemy potencjalną do rozliczenia utratę z lat uprzednich i sumę spłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w roku fiskalnym. Otrzymujemy dochód do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych. Mnożymy podstawę opodatkowania razy 19% stawki opodatkowania — obliczyliśmy kwotę potrącenia. Od opodatkowania odejmujemy sumę zapłaconych w ustalonym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy opodatkowania) i mamy podatek należny za cały rok. Od kwoty podatku należnego od początku okresu rozliczeniowego odjąć wszystkie zaliczki opłacone w poprzednich miesiącach, takim sposobem otrzymujemy kwotę podatku za cykl rozliczeniowy. Zaliczkę zaokrąglić należy do pełnych złotówek i wpłacamy do urzędu podatkowego.

Podatek zryczałtowany
Jeśli podatnik prowadzi ewidencję przychodów obliczanie opodatkowania dochodowego jest prostsze (w odróżnieniu do prowadzenia podatkowej księgi wpływów i rozchodów). W tej okoliczności nie bierze się pod uwagę kosztów, poniesionych przez podatnika, ażeby zyskać przychód. Pod uwagę brana jest tylko kwota wpływów z wiadomego miesiąca, którą powinno się ewentualnie pomniejszyć o zapłacone w danym okresie składki na ubezpieczenie społeczne. Po wyliczeniu opodatkowania, posiadamy ewentualność obniżki go o opłacone w danym okresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Licząc zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy, przychody poszczególnych stawek ryczałtu podzielimy przez sumę wpływów osiągniętych w danym miesiącu. Wtedy wyliczona zostaje stosunek sprzedaży danej stawki do ogółu. Obliczamy składkę społeczną do odliczenia, więc sumę składek społecznych zapłaconych w miesiącu, za który liczony jest podatek i niewykorzystanych składek społecznych z niedawnych miesięcy. Później, od kwoty przychodu danej stawki odejmujemy składkę społeczną do odliczenia, którą uprzednio mnożymy przez wyliczoną wcześniej proporcję sprzedaży danej stawki do całości, zaokrąglamy nasz wynik i wówczas pozyskamy podstawę opodatkowania dla podanej stawki. Podstawę opodatkowania dla danej stawki mnożymy następnie przez stawkę i uzyskujemy daninę (wykaz stawek dla przychodów z konkretnych koniugacji działalności można przejrzeć w załącznikach do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Od dodanej kwoty opodatkowania do opłacenia należy odjąć kwotę płaconej w podanym okresie rozliczeniowym składki na ubezpieczenie zdrowotne (przypominam: 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego) oraz składki z niegdysiejszych miesięcy roku, które nie pozostały wcześniej wykorzystane w wyliczeniach. Kwotę podatku zaokrąglamy do okrągłych złotych i wpłacamy do urzędu skarbowego.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne