Strona głównaBiznesSpółka jawna

Spółka jawna

KIEDY WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ?

Spółka jawna jest — obok spółki partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej — zaliczana do spółek osobowych. Zawiązać ją może minimum dwóch wspólników (zarówno osoby fizyczne lub prawne, jak i inne „ułomne osoby prawne”) w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą (nazwą). Pomiędzy spółką jawną, która również nazywana jest „ułomną osobą prawną”, a spółką cywilną istnieje szereg podobieństw, niemniej jednak występuje też kilka bardzo istotnych różnic — trzeba zdawać sobie z nich sprawę.

Jeśli nie dysponujemy wystarczającym czasem na pozyskiwanie informacji odnośnie określonych form działalności, zawsze możemy skorzystać z pomocy biur rachunkowych. Jeśli planujemy działalność w stolicy, biuro https://cube-account.pl, pomoże nam z założeniem działalności gospodarczej i dalszym jej prowadzeniu. Firma dysponuje biurami na Żoliborzu oraz Bielanach i chętnie załatwi za nas rachunkowość zarówno tą mniej jak i bardziej brutalną https://cube-account.pl/oferta.

Zasadniczą różnicą pomiędzy spółką jawną a cywilną jest to, że spółka jawna — choć podobnie jak spółka cywilna, nie ma osobowości prawnej — wyposażona jest w podmiotowość prawną, a więc zdolność

do bycia stroną stosunków cywilnoprawnych. Z kole najważniejsze z zalet, którymi różni się ona zarówno od działalności jednoosobowej, jak i spółki cywilnej, dotyczą posiadania przez tę spółkę podmiotowości prawnej i odrębnego od majątku wspólników majątku spółki. Należy mieć na uwadze, że ewentualna egzekucja z majątku osobistego wspólników nadal jest jednak stosunkowo łatwa. Ewentualne konflikty między wspólnikami mogą ponadto bardzo łatwo sparaliżować pracę spółki, stąd warto sporządzić jej umowę w oparciu o wskazówki prawnikami.

Spółka jawna ma swój własny majątek, którym jest wszelkie mienie wniesione do niej przez wspólników oraz nabyte podczas jej działalności. To z kolei pociąga za sobą kolejną konsekwencję — skoro istnieje majątek spółki, musi też istnieć możliwość zaspokojenia wierzycieli z tegoż majątku i tak też jest w przypadku spółki jawnej. Jest to więc rozwiązanie nieco bezpieczniejsze niż spółka cywilna, ponieważ wierzytelności mogą obciążyć majątki prywatne wspólników dopiero wtedy, kiedy majątek samej spółki okaże się niewystarczający do ich pokrycia  Nie oznacza to bynajmniej, że majątek osobisty jest nienaruszalny, bo powództwo przeciwko wspólnikowi można złożyć, zanim egzekucja z majątku firmowego okaże się skuteczna.

W związku z tym, że spółka nie ma osobowości prawnej, nie jest płatnikiem podatku dochodowego — płatnikami są jej wspólnicy. Pod względem księgowym spółka jawna funkcjonuje bardzo podobnie do spółki cywilnej, stąd koszty prowadzenia tych spółek pod tym względem są tożsame. Na spółkę może zostać nałożony obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, jeżeli jej przychody za ostatni rok obrachunkowy przekroczą równowartość kwoty 1 200 000 euro w walucie polskiej.

Podsumowując, można stwierdzić, że spółka jawna jest pierwszym krokiem w kierunku „poważnej” formy prowadzenia biznesu. Świadczy o tym chociażby fakt, że jej funkcjonowanie zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, a odnoszące się do niej przepisy znajdują zastosowanie także w przypadku pozostałych spółek osobowych.

Nadal jednak jest to rozwiązanie polecane głównie małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ma kilka zalet wspólnych z omówionymi wcześniej formami prawnymi:

  • brak kapitału zakładowego,
  • możliwość wniesienia wkładów rzeczowych,
  • reprezentowanie spółki przez każdego ze wspólników,
  • umowa zawierana w formie pisemnej,
  • stosunkowo niskie koszty założenia,
  • swoboda kształtowania stosunków pomiędzy wspólnikami.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne