Strona głównaFinanseRodzaje ubezpieczeń dla firm

Rodzaje ubezpieczeń dla firm

W trakcie działalności firma może napotkać różnego rodzaju sytuacje losowe. Na ich skutek szkodę mogą ponieść zarówno osoby trzecie jak i samo przedsiębiorstwo . Nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie można wyeliminować, jednak możliwe jest zminimalizowanie ich skutków poprzez zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

Rynek ubezpieczeń w Polsce nieustannie się powiększa. Pojawiają się nowe towarzystwa ubezpieczeniowe wraz z nowymi produktami, ukierunkowanymi na potrzeby potencjalnego klienta. Efektem jest duża konkurencja pomiędzy ubezpieczycielami, a co za tym idzie atrakcyjniejsze oferty ubezpieczeń dla firm.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

W zależności od profilu działalności danej firmy, ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej może być różne. Mniejsze w przypadku prowadzenia sklepu, większe natomiast w przypadku firmy budowlanej. Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę  przed ponoszeniem konsekwencji finansowych w przypadku, gdy firma w ramach swojej działalności wyrządzi szkodę osobie trzeciej.

Ubezpieczenie OC dla firm nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, z wyjątkiem niektórych specjalistów prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących w zawodzie. Należą do nich m.in.:

 • lekarze,
 • radcy prawni,
 • adwokaci,
 • notariusze,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • detektywi,
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi,
 • komornicy sądowi,
 • księgowi,
 • architekci,
 • biegli rewidenci,
 • inżynierowie.

W ich przypadku brak polisy OC może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, a także utratą uprawnień do wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie majątkowe firmy

Poza ubezpieczeniem OC, przedsiębiorcy mają także możliwość zawarcia innych ubezpieczeń. Jednym z popularniejszych jest ubezpieczenie majątkowe firmy. Obejmuje ono ochroną majątek firmy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź czy włamanie. Ubezpieczeniem majątkowym mogą zostać objęte m. in.:

 • nieruchomości,
 • nakłady inwestycyjne,
 • urządzenia i wyposażenie biurowe,
 • sprzęt komputerowy i elektroniczny,
 • maszyny i urządzenia,
 • mienie pracownicze.

Pozostałe ubezpieczenia

W związku z coraz większą konkurencją na rynku ubezpieczeń, systematycznie pojawiają się nowe rodzaje ubezpieczeń skierowanych dla przedsiębiorców. Obecnie mają oni możliwość ubezpieczenia: pracowników, na wypadek utraty zysków, samochodów firmowych oraz wiele innych. W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można spotkać także ubezpieczenia specjalistyczne, tzn. chroniące przed szkodami, które mogą wystąpić w danej branży.

W ostatnim czasie popularność zyskują również gwarancje ubezpieczeniowe, które chronią przed zdarzeniami losowymi (wyszczególnionymi w umowie) w procesie inwestycji i stanowią zabezpieczenie kontraktu.

Więcej na: http://kedzierski-finanse.pl

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne