Strona głównaFinanseObowiązkowe ubezpieczenie dla rolników. Informacje podstawowe.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników. Informacje podstawowe.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego, wiąże się z wieloma obowiązkami. Oczywiście podstawowym obowiązkiem jest rozsądne prowadzenie gospodarstwa. Niemniej jednak mamy także cały szereg innych obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych. Warto utaj powiedzieć sobie, iż obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników, to przede wszystkim kwestia ich zabezpieczenia. Jest to bardzo istotne, bowiem w razie jakichkolwiek zdarzeń losowych, gospodarstwo nie będzie narażone na ponoszenie horrendalnych kosztów. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej, aby przekonać się, jak to wygląda z prawnego punktu widzenia.

Kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników?

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym podlega:
Każda osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne o powierzchni uprawnej powyżej 1 ha. Dodatkowo musi ona w całości lub w części opłacać podatek rolny.
Osoby takie mają obowiązek zawarcia polisy ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolnych. Ubezpieczenia te zbyt kosztowne nie są, bowiem rocznie trzeba będzie za polisę zapłacić nieco ponad 100 PLN. Warto jednak podkreślić, iż brak wykupionych polis, będzie skutkować nałożeniem kary grzywny na rolnika.

Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Jak już wspomnieliśmy ustawa nakłada obowiązek wykupienia dwóch rodzajów ubezpieczeń. Dochodzi tutaj jednak jeszcze jedna ustawa, która także nakłada obowiązek ubezpieczeniowy na rolników. Jednakże dotyczyć będzie jedynie tych, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie. Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, będą więc następujące:
Ubezpieczenie OC rolnika.
Jest to podstawowe ubezpieczenie rolnika od odpowiedzialności cywilnej. W razie wystąpienia sytuacji, w której w toku prowadzenia działalności doszło do szkody na rzecz osób trzecich , trzeba będzie wypłacić zadośćuczynienie. Tutaj zaś, ubezpieczenie przenosi ten obowiązek na ubezpieczalnię. Niezależnie od tego czy szkodę wyrządził ubezpieczony, czy też osoba zajmująca się pracami rolnymi w jego imieniu.

Ubezpieczenie budynków rolnych.
Jest to ubezpieczenie, które pozwala rolnikowi uzyskać odszkodowanie w wypadku zdarzeń losowych. Chodzi tutaj głównie o zdarzenia takie jak: gradobicie, pożar, powódź, huragan. W wyniku tego typu zdarzeń, może dojść do uszkodzenia zabudowań gospodarskich, a to z reguły wiąże się z poważnymi stratami po stronie rolnika. Można więc powiedzieć, iż jest to ubezpieczenie, chroniące rolnika przed kosztami związanymi z usuwaniem strat z tego tytułu.

Kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń.
Wspominaliśmy także o karach grzywny za brak wykupionych polis. W końcu jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników toteż obowiązek trzeba jakoś egzekwować. W tym przypadku, będziemy mieć do czynienia z różnymi karami, za brak poszczególnych polis.
• Brak polisy OC rolnika – grzywna w wysokości równej 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Brak ubezpieczenia budynków rolnych – grzywna w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę
Jak więc widzimy, kary są stosunkowo dotkliwe w stosunku do kosztów związanych z wykupieniem odpowiednich polis. Można więc spodziewać się, iż raczej mało który rolnik będzie chciał wykręcić się od wykupienia obowiązkowych polis ubezpieczeniowych.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne