Strona głównaBiznesWspółpraca startup - software house

Współpraca startup – software house

Zakładanie startupu to skomplikowany proces. Rozwój produktu, przygotowanie modelu biznesowego, opracowanie strategii marketingowej, poszukiwanie źródeł finansowania – to codzienne zadania młodych przedsiębiorców marzących o sukcesie.

Realizację tych zadań utrudniają zadania związane z bieżącym prowadzeniem firmy – np. zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość lub administracja. W jaki sposób minimalizować ich wpływ na podstawową działalność? Jednym ze sposobów jest współpraca z firmą programistyczną.

Outsourcing oprogramowania 

Pierwszym i najbardziej naturalnym obszarem współpracy z software house jest outsourcing oprogramowania. Korzystanie z rozwiązań oferowanych przez firmy programistyczne pozwala optymalizować procesy wewnątrz firmy. Często są one źródłem przewagi konkurencyjnej, która decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia.

Współpraca z software house-em pozwala także optymalizować czas przygotowania oprogramowania i unikać opóźnień.

Outsourcing programistów z software house

Jednym z trudniejszych i bardziej czasochłonnych zadań, przed którym staje startup, jest budowa zespołu, dzięki któremu możliwe będzie realizowanie zakładanych celów i osiągnięcie rynkowego sukcesu. W przypadku programistów procesy rekrutacyjne są szczególnie trudne i kosztowne. A ryzyko zatrudnienia pracowników o nieodpowiednich kwalifikacjach jest bardzo wysokie.

Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest outsourcing programistów z software house. Usługa ta pozwala startupom minimalizować koszty rekrutacji i szkoleń pracowników. Ogranicza również ryzyko związane z doborem personelu o odpowiednich kompetencjach.

Outsourcing usług zarządzania bezpieczeństwem

Skoro współpraca z software house-em w obszarze outsourcingu oprogramowania i programistów przynosi wymierne korzyści, to może warto szukać także innych opłacalnych rozwiązań? Jednym z najlepszych przykładów potwierdzających że warto to robić jest outsourcing usług związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informatycznym.

Wiele firm programistycznych posiada w ofercie usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Korzystanie z nich pozwala na zapewnienie firmie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa bez konieczności zatrudniania ekspertów i przygotowywania rozwiązań chroniących przed cyberprzestępcami.

Podsumowanie

Współpraca z software house-em może być dla startupu źródłem wielu korzyści. Pozwala ona na ograniczanie kosztów, minimalizowanie ryzyk i oszczędność czasu. Warto jednak wspomnieć o jednej dodatkowej – możliwości skupienia się na podstawowej działalności firmy.

Jednym z najważniejszych problemów startupów jest brak wystarczającej liczby pracowników. Oznacza to, że pracownicy startupu muszą poświęcać czas na wiele aktywności niezwiązanych z zapewnieniem finansowania, rozwojem produktu i jego komercjalizacją. Wśród najważniejszych z nich można wymienić te związane z szeroko rozumianym zarządzaniem personelem i administracją. Koncentracja na realizacji tych zadań może powodować, że zaniedbywane są aktywności kluczowe dla rynkowego sukcesu firmy.

W jaki sposób zminimalizować takie ryzyko? współpracując z firmami pomagającymi w rozwoju nowopowstających firm – między innymi z firmami programistycznymi.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne