Strona głównaBiznesJakie jest znaczenie centrów dystrybucji we współczesnych łańcuchach dostaw?

Jakie jest znaczenie centrów dystrybucji we współczesnych łańcuchach dostaw?

Procesy ekonomiczne implikują zmiany infrastrukturalne i powstawanie nowych zależności pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi. Tak jest w przypadku globalizacji i jej wpływu na zagadnienia logistyczne. Firmy współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach, tworząc wspólną przewagę konkurencyjną i zwiększając nadwyżkę handlową. Właśnie ta koncepcja współpracy legła u podstaw nowoczesnej koncepcji łańcucha dostaw, która zdominowała ostatnie dekady w przestrzeni gospodarczej. 

Pojęcie łańcucha dostaw 

Za łańcuch dostaw uważa się współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa o różnych charakterze: 

 • wydobywczym, 
 • produkcyjnym, 
 • handlowym,  
 • usługowym, 

oraz ich klientów i przepływające pomiędzy nimi informacje, produkty i środki finansowe. Za element łączący te wszystkie elementy uważa się logistykę i należące do niej centra logistyczne. Z tego punktu widzenia ważnym zagadnieniem jest synchronizacja strumieni produktów, finansów i informacji pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. Do łańcucha dostaw należy sieć powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, które korzystają ze wspólnej infrastruktury – dróg, centrów dystrybucji czy nawet hal produkcyjnych. W takim otoczeniu magazyny i centra dostaw mają do odegrania bardzo ważną rolę.  

Jak centra logistyczne wpływają na łańcuch dostaw? 

Profesjonalne centra logistyczne skupiają ponad 100 i więcej przedsiębiorstw i przebiega przez nie wiele niezależnych łańcuchów dostaw. Są łącznikiem między uczestnikami rynku i wsparciem dla rozwoju gospodarczego. Ich rolą jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań logistycznych, budowanie i utrzymywanie relacji pomiędzy partnerami w każdym łańcuchu dostaw. Dzięki temu, że istnieją centra logistyczne, przedsiębiorstwa nie muszą budować nowych powierzchni magazynowych. Mogą za to skupić swoje siły na działalności wytwórczej i podnosić produktywność. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy są zadania realizowane przez centra: 

 • porządkowanie ładu przestrzennego, 
 • skupianie działalności gospodarczej w wyznaczonych miejscach, 
 • wykorzystywanie wielu rodzajów transportu ładunków, 
 • zwiększenie poziomu usług logistycznych na terenach miejskich, 
 • napływ nowych inwestycji, 

Dzięki silnej pozycji centrum logistyczne może wspierać podmioty gospodarcze w ich najważniejszych celach – maksymalizacji zysków oraz zwiększaniu wartości dodanej dla klientów. Jeśli centrum posiada duże możliwości logistyczne, to może zwiększyć przewagę konkurencyjną w łańcuchu dostaw. Ostatecznym efektem jest błyskawiczny dostęp do produktów minimalnym kosztem transportu. 

W jaki sposób centra logistyczne mogą realizować usługi 

Centra dystrybucyjne skupiają różne specjalizacje: zakupy, magazynowanie, transport, produkcję i dystrybucję towarów. Zwiększają w ten sposób przepływ towarów i usprawniają komunikację pomiędzy uczestnikami rynku. W tych zjawiskach uczestniczą procesy logistyczne, które mogą być realizowane poprzez: 

 • zarządzanie i kontrolę stanu zapasów, 
 • projektowanie całego łańcucha dostaw, 
 • administrowanie zwrotami i polityką reklamacji, 
 • planowanie i utrzymywanie struktury transportu, 
 • realizację zamówień kompletowanych dla klienta, 
 • dbanie o utrzymywanie poprawnych relacji z klientami, 

Poprzez te procesy rozwija się kooperacja pomiędzy firmami, zwiększa konkurencyjność centrów dystrybucji i ulepsza przepustowość łańcucha dostaw. 

Trendy i tendencje wpływające na zmiany w łańcuchach dostaw 

Współczesny rynek działa w bardzo dynamiczny i nieprzewidywalny sposób. Procesy globalizacji coraz bardziej zaczynają przybierać na sile. A do tego dochodzi dynamiczny rozwój branży e-commerce, który zwiększa rolę, jaką do tej pory zajmowało centrum logistyczne. W tych realiach można zaobserwować liczne trendy, które zaczynają się wyłaniać: 

 • powstanie nowych sojuszy strategicznych, 
 • jeszcze większa koncentracja na kliencie, 
 • przestawienie produkcji na bardziej indywidualną, 
 • rozwój outsourcingu oraz zaopatrzenia, 
 • zwiększony nacisk na strategię pull, charakteryzującą się niskim poziomem zapasów, małymi partiami produkcji i koncentracji na jakości towarów.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne